Workshops

Sparren met Acteur heeft diverse workshops ontwikkeld. Kenmerkend is dat deelnemers zelf veel doen, ervaren en voelen. Op die manier onthoud je dat wat je leert.

Voor het Voetlicht

In één dag jezelf spelenderwijs leren presenteren – een workshop voor ZZP’ers.

Hoe presenteer jij jezelf, hoe onderscheid jij je van anderen, hoe leg je contacten?

Samen met Linda Willems breng ik een inspirerend programma waarin je volop de kans krijgt om aan je eigen presentatie/pitch te werken. Je ontdekt wat jou uniek maakt, zodat je met meer zelfvertrouwen je netwerk uitbreidt. Aan het eind van de dag kies jij een intervisie-maatje, die jou gaat herinneren aan je voornemens, doelen en ambities. Hier worden zelfs vriendschappen geboren!

Sinds 2006 geven wij deze workshop onder de vlag van het FNV. Ook voor anders georganiseerde ZZP’ers bieden wij Voor het Voetlicht aan.

Enkele veel gehoorde reacties:

  • de concrete tips kan ik meteen toepassen
  • ik weet nu wat ik wil
  • ik heb beter contact en daardoor leukere gesprekken.

Zie voor meer info www.kunstenaarscentraal.nl

De Vloer op met Leary

Een één daagse workshop waarin teams, afdelingen en groepen hun gedragspotentieel vergroten.

Voor meer inzichten in het effect van eigen voorkeursgedrag en voor meer begrip voor de ander. Aan de hand van de Roos van Leary nodig ik deelnemers uit om te experimenteren met ‘boven-onder-samen-tegen’- gedrag en wat daar tussenin zit. Snel ervaar je wat typerend is voor een specifieke gedragsstijl en leer je die stijl te herkennen.

Improviseren

Daarna gaan we ermee spelen! In tweetallen krijgt elk een andere gedragsstijl mee en een opdracht à la De Vloer Op. Al improviserend ontstaat er een scène. Een voorbeeld: deelnemer 1 speelt ‘boven’-gedrag en is bakker. Deelnemer 2 speelt ‘onder’-gedrag en is klant met een klacht. Ga je gang! Verras en laat je verrassen. Alles is mogelijk, niks is gek.

Door te spelen merk je hoe het ene gedrag het andere beïnvloedt. Eenmaal vertrouwd met deze mechanismes vergroot jij je invloed in het echte leven. Daar hoef je geen acteur voor te zijn!

Licht uit, spot aan

Een workshop van één dag waarin teams, afdelingen en groepen leren samenwerken, gebruik makend van elkaars’ creativiteit. Aan de hand van één of meer thema’s bedenken deelnemers in groepjes een act, geven het vorm en spelen het uit voor de andere groepen. Het resultaat is vaak hilarisch, out-of-the-box en men ontdekt elkaars onbekende talenten. De acteur is procesbegeleider en regisseur.

Inzichten

Het plezier werkt dagen lang door. In een brief aan zichzelf formuleert de deelnemer wat hij concreet met de opgedane inzichten gaat doen. Die brief ontvangt hij een maand later. Dat werkt!